گروه خبری سلام اردبیل به خانواده Your Brand پیوست و در لیست مجموعه‌های مسیر توسعه قرار گرفت. فعالیت این مجموعه در زمینه خبری و رسانه است. این مجموعه یکی از بزرگترین مجموعه‌ها و گروه‌های رسانه‌ای شمالغرب کشور است که دفتر مرکزی آن در استان اردبیل واقع شده است.

اخبار سلام اردبیل

سلام اردبیل نیز همچون بسیاری از خبرگزاری‌ها و گروه‌های خبری شناخته شده جهان در حوزه اطلاع‌رسانی و خبرنگاری فعالیت دارد. همانگونه که از سایت و فعالیت‌های دیگر این مجموعه در شبکات اجتماعی ایرانی و خارجی قابل رویت است، این گروه خبری جزو مجموعه‌های موفق با تعداد بالایی از مخاطبان بومی است که به نسبت دیگر رقبای خود در عرصه اطلاع‌رسانی و خبرگزاری استان اردبیل، تقریبا بی‌رقیب و دارای پرستیژ بالای خبری است.

  • سلام اردبیل
  • سلام اردبیل
  • سلام اردبیل
  • سلام اردبیل
  • سلام اردبیل

سلام اردبیل در حال حاضر به عنوان یکی از مجموعه‌های موفق به جمع خانواده Your Brand اضافه شده است. این گروه خبری به لطف داشتن مدیریت جوان و موفق با دیدگاه بسیار بلند و جهانی در راستای رسیدن به اهداف بین المللی خود، به جمع خانواده “برند تو” آماده است. کمپانی “برند تو” نیز به منظور توسعه کسب و کار و رشد این مجموعه برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده‌ای را تدارک دیده است.