سلطان به خانواده Your Brand پیوست و مسیر توسعه کسب و کارش را تعیین کرد. این شرکت در زمینه تولیدات انواع فلزیاب و سنسور فعالیت دارد. بسیاری از مردم جامعه امروزه به دستاوردهای صنعت فلزیاب ایمان داشته و باور دارند که این صنعت در مسیر درست و اصلی خود می تواند خروجی های بسیار موفقی داشته باشد. از جمله آن دستیابی به معادن مختلف را آسان تر می کند.

تولیدات سلطان فلزیاب

سلطان فلزیاب به عنوان یک مجموعه دانش بنیان تا کنون محصولات بسیار زیادی در صنعت فلزیابی عرضه کرده است. از آن میان می توان به انواع مختلف فلزیاب های صنعتی یا اداری اشاره کرد. در اینجا برخی از نمونه های تولیدی این شرکت را می توانیم نام ببریم که عبارتند از: cobra 400، cobra GPR، EXP 6000، GOLD DETECTION، Tiger40000 و … که همگی در راستای فلزیاب های صنعتی و معدن یاب می توانند دسته بندی شوند.

  • سلطان به خانواده Your Brand پیوست
  • سلطان به خانواده Your Brand پیوست
  • سلطان به خانواده Your Brand پیوست
  • سلطان به خانواده Your Brand پیوست
  • سلطان به خانواده Your Brand پیوست

سلطان فلزیاب در حال حاضر جزو مجموعه های موفق در خانواده “Your Brand” شناخته می شود. این مجموعه با انتخاب بسته های کامل پیشنهادی تا کنون توانسته است که به گام محکمی در زمینه تبلیغات محصولاتشان دسترسی داشته باشند. مجموعه “برند تو” نیز برای پوشش همه نیازهای این شرکت برنامه های گسترده ای را فراهم کرده است که به زودی خروجی ایده آل برای شرکت های دیگر نیز قابل لمس خواهد بود.